Fredrik Sparre af Söfdeborg (1723-1747) av Daniel Fehrman 1762 - Praktexemplar - Prooflike

5 500 kr

Fredrik Sparre af Söfdeborg (1723-1747) - Friherre, hovintenden
Ett härligt praktexemplar med frostaktig relief och spegelglänsande fält. Vid sin död testamenterade han sin egendom till vetenskapsakademien, som år 1762 lät prägla en medalj till hans ära. Graverad av Daniel Fehrman, silver, 12.26g, 34mm, Hyckert I:178:1, kvalitet 01/0.


Åtsida
Sparreättens hjärtvapen i oval sköld på en flikad cartouche under grevlig krona och med två hjortar som sköldhållare. I omskriften: "SUPERSTES IN SCIENTIAS AMOR FRIDERICI SPARRE COMITIS", den latinska texten översatt lyder: "Kärleken till vetenskapen överlever hos greve Fredrik Sparre"


Frånsida
Sveavapnets tre kronor i strålarna omkring nordstjärnan. Överst en kunglig krona. I omskriften: "REGIA ACADEMIA SCIENTIARVM", texten översatt lyder: "Kungliga Vetenskapsakademien"

 


Mer om Sparre
Fredrik Sparre af Söfdeborg föddes den 7 mars 1723 i Karlskrona. Han började sin karriär som underkonduktör vid fortifikationen och blev befordrad till konduktör där år 1742. Året därpå blev han assistent åt överintendenten friherre Hårleman och fullmäktig för hovintendentsämbetet samt blev även assistent vid vetenskapsakademien.
Han avled ogift den 30 december 1747 i Stockholm och begravdes den 2 januari 1748 i Uppsala domkyrka. Under sin tid i Stockholm utvecklade han ett intresse för civil arkitektur och flyttade år 1743 till Uppsala, där han engagerat studerade geometri och matematik. När kronprins Adolf Fredrik besökte staden byggde han en båge enligt egen ritning och design vid rummen där prinsen skulle vistas, vilket gjorde honom välkänd av friherre Hårleman. Han fick i uppdrag att reparera Uppsala slott, som förstörts i den stora branden år 1702, men stötte på problem i de gamla slottsvalven. År 1745 företog han en resa till Paris med Hårleman, där han fick uppleva den prakt som visades vid dauphins bröllop och besökte de främsta verkstäderna för skulptur, ritning, målning och gjutning samt de mest imponerande byggnaderna och trädgårdsanläggningarna. På hösten 1747 lämnade han Uppsala med avsikt att förbättra sin hälsa genom att söka en förändring av luften, men hann bara till Stockholm där han avled.