Gabriel Stierncrona 1724 - Sveriges första justitiekansler av Johann Carl Hedlinger - MYCKET SÄLLSYNT RR - Ex. Bonde

9 950 kr

Gabriel Stierncrona, föddes den  28 september 1669 i Uppsala och avled den 8 september 1723 i Stockholm. Han adlades 1699 med namnet Stierncrona. Efter regementsförändringen 1719 blev Stierncrona Sveriges första justitiekansler. Han var justitiekansler åren 1719–1723. Samma år som han blev justitiekansler, 1719, erhöll han friherrlig värdighet. Hans sista befordran var till president i Svea hovrätt 1723. Han hade knappt tillträtt denna plats, förrän han avled i Stockholm.


Om medaljen och dess sällsynthet - Ex. Bonde - RR
En charmigt och tilltalande exemplar av denna ytterst sällsynta stora silvermedalj med skimrande präglingsglans runt bokstäver och upphöjda partier. Medaljen vittnar och ett kärleksfullt förhållande till den ursprungliga ägaren som sannolikt vårdat medaljen väl. Den uppvisar tecken på hantering med fina märken i fälten och på de upphöjda partierna utan att för den sakens skull påverka intrycket. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren endast detta exemplar noterats som ingick i friherre Bondes exemplar som såldes av Nordlind 2010 med objektsnummer 832. Graverad av Johann Carl Hedlinger. Hy I:133:1a, Felder 54, silver, 66.59g, 55.5mm. Kvalitet god 1+, RR. Medaljen är präglad på uppdrag av Stierncronas arvvingar. Frånsidan graverad av Daniel Hæsling, medaljen präglad vid kungliga myntverket i Stockholm.


Åtsida
Enligt tidens mode avbildas Stierncronas högervända byst med peruk och långt utsläppt hår iförd draperad mantel med ett rombformigt pärlsmycke på bröstet, samt omskriften: "GAB. STIERNCRONA · L·B·PRAES · SUM · DICAST.R.SVEC.". Längs nedre kanten gravörens namn: "HEDLINGER · F."


Frånsida
En strålande, femuddig stjärna över ett landskap med kullar, berg, en kyrka och vid vardera sidan två små träd. I omskriften: "PROPRIO - SPLENDORE · REFULGET." och i avskärningen på två rader: "NATUS. 1669 • 28. SEPT. OBIIT: 1723.8.SEPT." Den latinska omskriften översätts till: "Lyser med egen glans". Under avskärningslinjen gravörens initialer: "DHf"