George Desmarées (1697-1776): En framgångsrik porträttmålare med internationell karriär av F. A. Schega - Mycket sällsynt - RRR

5 500 kr

George Desmarées (1697-1776): En framgångsrik porträttmålare med internationell karriär
Graverad av F. A. Schega 1750. Tenn. 27.68g, 45 mm. Hy 1.244.1a; Grotemeyer 89b. Original kopparstift. Kvalitet 01, Mycket sällsynt, RRR. Det här utbjudna exemplaret är det enda av mig noterade. Graverad och slagen av kurbaierska gravören Frans Andr. Schega 1750 som återtjänst, sedan Desmarées hade målat hans porträtt.


Åtsida
Desmareés högervända bröstbild, under bilden gravörens namn: "SCHEGA". I omskriften: "GEORGIUS DE MAREES HOLM SVECUS EL: COL: CONS: & PICTOR AT.52""  


Frånsida
Text på elva rader: "HANC AMICI OPTIMI EFFIGIEM MVTVO ARTIVM OBSEQVIO OB SVAM COLORIB. EXPRESSAM AERI INSCVLPSIT FRANC. ANDR. SCHEGA CARNIOLVS NVMISM. CAELATOR BAVARVS. MDCCL". Översättning till svenska: "Denna bild av en mycket god vän, framställd med ömsesidig konstnärlig respekt genom sina färger, har graverats i koppar av Franciscus Andreas Schega från Krain, gravör i Bayern. 1750."

 


Födelse och tidig karriär
George Desmarées föddes den 29 oktober 1697 i Stockholm. Hans far var en inflyttad fransman och Desmarées studerade i Stockholm hos sin släkting Martin Mijtens den äldre mellan 1710 och 1724. Redan 1718 verkade han som självständig konstnär.

Stil och influenser
Desmarées tidiga verk präglas av en fyllig stil, vilket framgår av hans monumentala knästycke av Nicodemus Tessin den yngre. Porträttet av amiralskan Brita Kristina Appelbom, som finns på Riddarhuspalatset, visar däremot en strängare stil med influenser från holländsk konst. Denna stil fick dock inte bestående inflytande på Desmarées senare verk.

Resor och etablering i München
År 1724 reste Desmarées över Amsterdam, Nürnberg och München till Italien. Han återvände till Augsburg 1728 och kallades därefter till München 1730. Där övergick han till katolicismen och etablerade sig som en framgångsrik porträttmålare. Hans stil präglades av en rik och elegant karaktär, inspirerad av den franske konstnären Hyacinthe Rigaud.

Senare karriär och arv
Desmarées verkade senare hos furstliga familjer i Bonn, Kassel, Würzburg och Mainz. De sista åren av sitt liv tillbringade han i München. Han avled den 3 oktober 1776.

Idag finns verk av George Desmarées utställda på Nationalmuseum i Stockholm och Göteborgs konstmuseum. Han anses vara en av de mest betydande porträttmålarna i Sverige under 1700-talet och hans verk har haft en bestående inverkan på den svenska konsthistorien.