Georg Stiernhielm (1598-1672) av Carl Gustaf Fehrman 1791 - Den svenska skaldekonstens fader

2 500 kr

Georg Stiernhielm (1598-1672) av Carl Gustaf Fehrman 1791 - Den svenska skaldekonstens fader
Georg Stiernhielm, ursprungligen Göran Olofsson, född 7 augusti 1598 i Vika socken i Dalarna, död 22 april 1672 i Stockholm, var en svensk ämbetsman, språkforskare och skald. Han har kallats "den svenska skaldekonstens fader". Stiernhielms mest berömda poetiska arbete är den första dikten i Musæ Suethizantes, det på hexameter diktade Hercules, med namn och fabel lånade från de gamla grekerna. År 1631 adlades Stiernhielm. Han var under sin ämbetsmannakarriär bland annat riksantikvarie samt från 1667 styresman för det nyinrättade Antikvitetskollegium.

Ett vackert exemplar av en historiskt betydelsefull personlighet, graverad av en av Sveriges främsta gravörer. Utgiven av Svenska Akademien 1791. Brons 13.78g, 32mm, kvalitet 01, Hyckert I:48:1. Ex. Samling Fehrman


Åtsida
Stiernhielms högervända bröstbild, bärande kalott. Efter nedre kanten gravörens namn: "C.G. FEHRMAN". I omskriften: "GEORG STIERNHIELM PRAES R COLL ANTIQ".


Frånsida
Morgonstjärnan, framställd som en yngling med en strålande, sexuddig stjärna över hjässan och en fackla i vänstra handen, körande tvåspann genom skingrade moln uppför djurkretsen. I omskriften: "LUCEM SPARGITQUE ET NUNCIAT ALMAM." och i av skärningen: "LITERAR IN PATRIA PROPAGATOR NAT. 1598 DEN 1672" på tre rader, den tredje utefter nedre kanten. Hela den latinska texten kan översättas till ungefär: "Sprider ljus och förkunnar höga tankar" och "En spridare av litteratur i hemlandet. Född 1598, död 1672".