Göteborgsutställningen 1891 av Gustaf Ekvall - Stor och vacker medalj

950 kr

Göteborgsutställningen 1891 av Gustaf Ekvall - Stor och vacker medalj
Tenn, 50.05g, 52mm, kvalitet 01 med vacker djup lyster och frostaktig relief


Åtsida
Utställningshallen i göteborg (ett intressant arkitektoniskt samtidsmotiv). I omskriften: "TILL MINNE AVFUTSTÄLLNINGARNE I GÖTEBORG" i avskärningen årtalet: "1891" omgivet av tre kronor. Strax under avskärningslinjen till vänster, gravörens initialer: "GE""


Frånsida
Gudinna stående med lagerkrans omgiven av symboler för hantverk, industri och jordbruk. I omskriften: "KUNSKAP OCH ARBETE", i avskärningen årtalet för utställningen: "1891" samt gravörens namn: "GUSTAF EKVALL".