Guldmedalj i 8 dukaters vikt - Konungens giftermål med Fredrika Dorothea Vilhelmina den 31 oktober 1797 av Carl Gustaf Fehrman - UNIK - Pris på förfrågan

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Guldmedalj i 8 dukaters vikt - Konungens giftermål med Fredrika Dorothea Vilhelmina den 31 oktober 1797 av Carl Gustaf Fehrman - UNIK - Pris på förfrågan
En underbar medalj i härligt hög relief. Denna medalj har ingått i storsamlaren Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger 1937 i Amsterdam och har senare ingått i familjen Fehrmans samling. Medaljen är UNIK och var helt okänd i guld då Bror Emil Hildebrand katalogiserade Sveriges kungliga medaljer 1874 och 1875. För dig som samlar, eller söker, det mest prestigefyllda och sällsynta som går att uppbringa på samlarmarknaden kan jag nu erbjuda en medalj som är unik i privata och offentliga samlingar. Det här utbjudna exemplaret är sålunda det enda som existerar. Medaljen är präglad i 8 dukaters vikt och väger 27.84 g med en diameter av 35 mm. Graverad av Carl Gustaf Fehrman. Kvalitet 01, endast med obetydliga hanteringsmärken i övrigt med full ursprunglig präglingsglans och fräschör.


Åtsida
Konungens högervända bild, i harneskärmens avskärning gravörens initialer: "C•G•F•". I omskriften: "GUSTAVUS IV ADOLPH•D•G•REX SVEC•"


Frånsida
En myrtenkrans med text på tre rader i centrum: "ERAT / IN / VOTIS" och  text med datum ovanför: "DIE XXXI OCTOBRIS•" och nederst årtalet: "MDCCXCVII•". Texten i centrum kan översättas till: "var en önskan"Om de svenska kungliga guldmedaljerna
De svenska kungliga guldmedaljerna var präglade på uppdrag av konungen och avsedda som gåvor till andra kungligheter. Upplagorna för dessa exklusiva guldgåvor var från början mycket små, troligtvis endast någon handfull präglades. Den absoluta majoriteten av de en gång präglade guldmedaljerna har, på grund av sitt höga metallvärde, sedan länge smälts ned och försvunnit. Endast ett ytterst litet fåtal guldmedaljer har överlevt till våra dagar. Därför är samlandet av svenska kungliga guldmedaljer det mest prestigefyllda och svårtillgängliga samlarområdet, där guldmedaljer mycket sällan bjuds ut på marknaden. Det krävs därför tålamod, resurser och långsiktighet för att samla på svenska kungliga guldmedaljer. Är du intresserad av att lägga grunden till en sådan exklusiv samling? Kontakta mig för en diskussion om dina samlarambitioner – givetvis helt utan förpliktelser.


Jag erbjuder även individuella betalningslösningar med upp till 24-månaders räntefria köp. Kontakta mig för finansiella diskussioner.