Gustaf Sparre 1834-1914 - Massiv silvermedalj 60mm av Adolf Lindberg 1904

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Gustaf Sparre 1834-1914
Massiv silvermedalj, 103.82g, 60mm, graverad av Adolf Lindberg 1904 med anledning av Sparres 80-årsdag. Ett exemplar i guld tilldelades Sparre på hans födelsedag som en gåva. Guldmedaljen är unik och om den fortfarande existerar eller smälts ned är för mig okänt. Medaljerna präglades även i ett mindre antal i silver, som den här utbjudna, men även i brons. Kvalitet 1+/01, UE 37. Åtsidan graverad av Adolf Lindberg, frånsidan av sonen Erik Lindberg.


Åtsida
Sparres vänstervända bröstbild, i vänstra fältet gravörens namn: "A. LINDBERG". Framför bilden Sparrevapnet under grevlig krona. I omskriften: "GUSTAF SPARRE"


Frånsida
Riksdagens första kammares talmansklubba ovanpå två kransar, den ena av lager, den andra av ek. Under bildframställningen på tre rader: "FOSTERLÄNDSK | INSIGTSFULL | RÄTTRÅDIG". I omskriften: "AF. RIKSDAGENS FÖRSTA KAMMARE TILL. DESS. TALMAN. 1904".


Mer om Sparre
Nils Gustaf Alexander Sparre af Söfdeborg, född 31 maj 1834 i Fågelås församling, Skaraborgs län, och död 4 september 1914 i Ova församling, var en framstående svensk greve, politiker, godsägare och kammarherre. Han präglade Sveriges politiska landskap under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, och innehade den prestigefyllda rollen som talman i första kammaren under 12 år.

Sparre föddes in i en adlig familj med starka traditioner av politiskt engagemang. Efter studier vid Karlbergs krigsakademi inledde han en militär karriär, men hans fokus kom snart att riktas mot politiken. Han deltog aktivt i landstingspolitiken i Skaraborgs län och valdes 1871 in i riksdagen.

Sparre visade sig snabbt vara en skicklig och inflytelserik politiker. Han blev ledamot i bevillningsutskottet och senare ordförande i statsutskottet, där han spelade en central roll i utformningen av Sveriges skatte- och försvarspolitik. Han var en stark anhängare av frihandel och kompromisslösning, och strävade efter att ena olika politiska block för att nå samförstånd i viktiga frågor.

Sparres politiska karriär nådde sin höjdpunkt 1896 då han utsågs till talman i första kammaren. I denna roll visade han stor diplomatisk skicklighet och förmåga att medla mellan olika åsikter. Han försvarade första kammaren mot kritik från vänstern och var en stark röst för att bevara den svenska monarkin.

Trots att han erbjöds rollen som regeringschef efter E. G. Boströms avgångar 1900 och 1905, avböjde Sparre. Han valde istället att fokusera på sitt talmanskap och sin roll som godsägare. 1908 lämnade han riksdagen efter en lång och framgångsrik politisk karriär.

Nils Gustaf Alexander Sparre af Söfdeborg var en man av stor integritet och politisk skicklighet. Han spelade en avgörande roll i Sveriges politiska utveckling under en turbulent tid, och hans arv lever kvar än idag.

Här är några av Sparres viktigaste prestationer:

  • Ordförande i riksdagens statsutskott (1883-1895)
  • Talman i första kammaren (1896-1908)
  • Försvarade frihandel och kompromisslösning
  • Bidrog till att ena olika politiska block
  • Stark röst för att bevara den svenska monarkin

Sparre var en komplex och fascinerande personlighet. Han var en skicklig politiker, en hängiven godsägare och en varm anhängare av Sverige. Han har lämnat ett bestående avtryck i svensk historia.