Gustav II Adolf 1631 - Tyska protestanternas glädjebetygelser av J. Gentil

19 750 kr

Gustav II Adolf - Segern vid Breitenfeld och Tyska protestanternas glädjebetygelser över GA:s segerrika kamp mot trosfrihetens fiender.
En praktfull förgylld medalj utgiven under 30-åriga kriget som en ärepenning över "Lejonet från nordens" framgångrika kamp. Åtsidan visar konungen i full rustning till häst, på avståend ses marcherande trupper och flyende fiender. Längst ned årtalet 1631 med signaturen IG och LF (Lutetiae fecit). Frånsidan med fyra ornerade ramar, den översta under en kunglig krona. Av J. von Gentil. HK 56. Förgyllt silver. 20,9 g. 52 mm. Varit monterad och buren som äreminne. Ett tillfälle att förvärva en praktfull klenod från svensk stormaktstid.