Gustav II Adolf - Ensidig minnespenning - Stor praktmedalj - Extremt sällsynt, signerad B.O.

25 000 kr

Gustav II Adolf - Ensidig minnespenning - Stor praktmedalj - Extremt sällsynt, signerad B.O. - RRR
En praktfull ensidig medalj i tenn, extremt sällsynt med konungens nästan helt framvända bröstbild, i fälten krona och korslagd spira och svärd. Nürnbergs vapensköld på bröstet med bokstäverna BO i dess flaggdel, troligtvis avseende gravörens initialer. I omskriften: "GVSTAVVS ADOLPHVS DG REX SVECORVM GTH". Texten översatt lyder: "Gustav Adolf, med Guds nåde svears och göters konung. Tenn, Hildebrand 257, RRR, 101.54g, 82mm, perforering för upphängning av medaljen som skådepenning, kvalitet 1+/01. Ett tillfälle att förvärva en synnerligen sällynt historisk klenod.