Gustav II Adolf - Fördraget i Bärwalde 1631 - Satirisk medaljpräglad Taler av Christian Maler - SÄLLSYNT

17 500 kr

Gustav II Adolf - Fördraget i Bärwalde 1631 - Satirisk medaljpräglad Taler av Christian Maler - SÄLLSYNT
Fördraget som slöts i Bärwalde (nuvarande Mieszkowice i västra Polen) mellan Sverige och Frankrike den 23 januari 1631 under Trettioåriga kriget, innebar att Frankrike betalade 400 000 riksdaler per år under fem år till den svenska krigskassan mot att Gustav II Adolf lovade hålla en armé om minst 36 000 man i Tyskland. Förhandlingsdelegationerna leddes av Gustaf Horn på den svenska sidan och Hercule de Charnacé på den franska sidan.

Fördraget garanterade vidare religiösa rättigheter, även för katoliker i erövrade områden. De båda makterna förband sig också att inte sluta separatfred. Fördraget var en stor diplomatisk framgång för Gustav II Adolf och kompenserade de tidigare motgångarna att inga tyska furstar eller stater, förutom Magdeburg, anslöt sig till svenskarna när de steg iland i Tyskland. Den svenske kungen fick genom fördraget en allierad och den franske kardinalen Richelieu fick en motståndare till den Habsburgske kejsaren Ferdinand II och behövde därigenom inte själv ge sig in i kriget.


Proveniens: Ex. Hans Meuss den 25 oktober 1937 i Hamburg
En historiskt signifikant intressant medaljpräglad Taler som på ett satiriskt sätt illustrerar fördraget. Medaljen är prägladi i silver och förgylld, där förgyllningen släppt på nägra ställen och manifesterar sig som små krackeleringar. Ett i övrigt skarpt, välpräglat och tilltalande exemplar. Kvalitet 1+/01, 28.28g, 46mm. Pax in Nummis 1141.


Åtsida
Den sluga svenska räven iklädd fårskinn överräcker fördraget till den galliska tuppen, ovanför den skiner och välsignar solen fördraget. I omskriften: "CAVE FICTUS FALLIT AMICTUS" och i avskärningen: "VERGLAVBT ZV GSCHWINT / OFFT SCHADEN ENDT / PFINDT. Omskriften översätts till "Se upp med falsk vänskap"


Frånsida
Konung Gustav II Adolfs häst med sadel stående framför staden Bärwalde, ovanför det sedvanliga välsignandet av den strålande Jehova och i omskriften: "RESTOREM EXPECTO PARATVS", fritt översatt - Förbered dig på att vad som helst kan hända.