Gustav II Adolf - Minnespenning med konungens valspråk 1631 - UNIK i privat ägo av Kilian Schenk

49 500 kr

Gustav II Adolf - Minnespenning med konungens valspråk 1631 - UNIK i privat ägo av Kilian Schenk
En exceptionell minnespenning med utskuren ram bestående av en lagerkrans. Detta exemplar är det enda kända i privat ägo. Utöver det här utbjudna har jag kännedom om ett annat förgyllt exemplar ingående i Leipzigs universitets myntkabinetts samlingar. Dessutom exeisterar ett exemplar i guld som såldes på Künker 2014. Detta är sålunda ett enastående tillfälle att förvärva en historiskt signifikant minnesmedalj, sannolikt ugiven för att hedra Gustav II Adolfs seger i slaget vid Breitenfeldt, tillika exeptionellt sällsynt. UNIK i privat ägo. Förgyllt silver, 16.48g, 43x56 (yttermått för ramen). SKM 135e (Sveriges kungliga medaljer av Delzanno), Hildebrand 95var. Kvalitet 1+/01. 


Åtsida
Konungens högervända lagerkrönta bröstbild. I omskriften: "GVST•ADOLP•D•G•SVEC•GOT•WAND•REX•M•P•F•D•E•ET•C•I•DO"


Frånsida
Lejon stående med svärd och sköld, lejonet ovanpå militära troféer, KS under magen, årtalet delat med 16 under bokstaven D och 31 under bokstaven S. I omskriften: "DEO•ET•VICTRICIBVS•ARMIS". Konungens valspråk: "Med Gud och segrande vapen".