Gustav II Adolf och Maria Eleonora - Buren minnesmedalj - Mycket sällsynt RR

9 500 kr

Gustav II Adolf och Maria Eleonora - Buren minnesmedalj
En historiskt intressant utgåva som en gång burits av en kunglig sympatisör. Medaljen är förgylld och försedd med hål kl 12 avsett för ögla och bäranordning. Många minnesmedaljer över kungaparet användes som smycken, ja kanske tom de flesta, av dess bärare för att visa lojalitet och samhörighet med det kungliga paret och dess strävanden. Silver, 10.52g, 35mm, Delzanno kungliga medaljer 466b, Hildebrand 304, kvalitet 1+/01. RR


Åtsida
Konungens högervända lagerkrönta bröstbild som omskriften: "GVST•ADOLP•D•G•SVEC•GOT•WAND•REX•M•P•F•D•E•ET C•I•DO•"


Frånsida
Drottning Maria Eleonoras vänstervända bröstbild, huvudet åt vänster, samt omskriften: "MARIA ELEONORA SVEC•GOT•VAN•REG•M•P•F•D•E•ET C•I•D•"