Gustav II Adolf och Maria Eleonora - Minnesmedalj över konungaparet

4 950 kr

Gustav II Adolf och Maria Eleonora - Minnesmedalj över konungaparet
Silver, 6.11g, 36mm, Hildebrand 304, kvalitet 1+/01, med en rejäl och genomgående metallspricka


Åtsida
Konungens högervända lagerkrönta bröstbild. I omskriften: "GVST•ADOLP•D•G•SVEC•GOT•WAND•REX•M•P•F•D•E•ET C•I•DO•"


Frånsida
Drottning Maria Eleonoras framvända bröstbild, huvudet åt vänster. I omskriften: "MARIA ELEONORA SVEC•GOT•VAN•REG•M•P•F•D•E•ET C•I•D•"