Gustav II Adolf - Säter 1/2 Öre 1631 - Pedagogiskt exemplar

1 500 kr

Gustav II Adolf - Säter 1/2 Öre 1631 - Pedagogiskt exemplar
Halvöringarna är betydligt sällsyntare en 1 Öringarna och generellt även i sämre skick. Detta exemplar är obetydligt korroderat och har åtsidan något förskjuten så att två myntbilder visas. Det är ett intressant exemplar som illustrerar valsverkspräglings karakteristika där de två motställda präglingsvalsarna förskjutits något i förhållande till varandra. Kvalitet 1, SMB 222, 12.65g, Utan rosor i fälten och skölden utan voluter.