Gustav II Adolf, Säter 1/2 Öre 1631 - TILLTALANDE EXEMPLAR

1 950 kr

Gustav II Adolf, Säter 1/2 Öre 1631 - TILLTALANDE EXEMPLAR
Ett intressant och pedagogiskt exemplar i flera avseenden. Dels illustreras valsverkspräglingens teknik genom att frånsidans myntbild är förskjuten och där man kan se en del av en annan myntbild, samt att själva årtalet hamnat utanför kanten och därmed ej är läsbart. Dels är myntet ett så kallat kantexemplar, vilket beror på att den präglade myntbilden hamnat utanför den alltför smala tenen som fördes in mellan präglingsvalsarna. Den andra intressanta aspekten är identifieringen av årtalet utifrån de olika inpunsade elementen, såsom, kungakrona, rikssköld, krontyper mm. På 1631 års 1/2 öring förekommer, som i detta fall, kungakronan av typ 9a, dvs med raka kanter, endast på årtalet 1631, vilket gör myntet säkert identifierbart till 1631, trots att årtalet ej är läsbart. Detta år förekommer riksskölden i två utföranden, med och utan voluter, men även med och utan rosor i åtsidans fält. Genom att studera litteraturen och variantforskningen får man sålunda effektiva verktyg för årtalsbestämning. Myntet har ett härligt och tilltalande utseende, med jämna fina ytor och viss kvarvarande röd glans. Ytorna är obetydligt lätt korroderade. Kvalitet 1/1+, 14.58 g, 34 mm, SMB 252.