Gustav II Adolf - Segern vid Breitenfeldt 1631 av Jean Gentil i 1/2 Talers vikt - Ett lyxexemplar för typen

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Slaget vid Breitenfeld mellan en svensk-sachsisk och en kejserlig här nära Leipzig den 7 september 1631 under trettioåriga kriget blev en vändpunkt i kriget. Genom den svensk-sachsiska segern gick det kejserliga militära övertaget förlorat. Segern var också upptakten till den svenska stormaktstiden, och medförde att Gustav II Adolf kommit att anses som en av tidernas främsta fältherrar. En historiskt signifikant krigsmedalj som bör finnas i varje samling av betydelse. Vi befinner oss här i brytpunkten mellan traditionen av gjutna medaljer och innovationen av präglade medaljer. Detta vackra exemplar är fint gjutet av högsta konstnärliga standard och stil. En mycket välbevarad medalj i 1/2 Talers vikt - Ett lyxexemplar för typen. Av Jean Gentil. Silver, 14.98g, 51 mm, kvalitet 01, Hildebrand 56. 


Åtsida
Konungen i full rustning sittande på galopperande häst åt vänster. Draperad med fältbindel och hållande kommandostaven i handen. En hand ur skyn nedsänker en lagerkrans över konungens huvud. På avstånd ses marcherande trupper och flyende fiender, en borg omgiven af murar, tält på ett berg och på ett vatten fyra farkoster. I avskärningen inom en ram: "MDCXXXI" och utanför ramen: . "I. G. L. F.". I omskriften: "GUSTAVUS ADOLPHUS D. G. SVECORUM GOT: ET VAN REX".


Frånsida
Fyra ovala sköldar i ornamenterade ramar, den översta under en kunglig krona. I 1:sta skölden svenska riksvapnet. I den 2:dra en spira och ett svärd satta i kors, på mitten hopbundna, med omskrift: "* ENSEM GRADIVUS SCEPTRUM TH: IP: GU". I den 3:dje en krona på toppen av ett berg, utsatt för stormilar från fyra sidor ur molnen, med underskrift: "IMMOTA TRIVMPHO". I den 4:de en inskrift: "Mit GOTT und Ritterliche Waffen". I mitten mellan sköldarna monogram "G A" med "DE VS" vid sidorna. Utanför sköldarna fyra, trofeer av olika vapen.