Gustav II Adolf - Segern vid Breitenfeldt 1631 och de tyska protestandernas glädjebetygelser av Sebastian Dattler - Ett mycket vackert exemplar

28 000 kr

Gustav II Adolf - Segern vid Breitenfeldt 1631 och de tyska protestandernas glädjebetygelser av
Ett mycket vackert exemplar graverad av den främsta 1600-talsgravören Sebastian Dattler. Ett fantastiskt exemplar med fin guldskimrande lyster. Kvalitet 01, 53.3g, 56mm, mindre märken, Hildebrand 58


Åtsida
Konungens nästan helt framvända bröstbild vänd till höger, under bilden gravörens initialer: "SD" och årtalet 1632. I omskriften: "GUST. ADOLPH9 D. G. SUEC: GOT: VAD: R. M: PRIC: FILAD: DUX ETHO: ET CARELIÆ•  IGRIÆ D9"


Frånsida
Konungen stående med svärd och sköld ovanpå en hög av en drakliknande människa med svärd i handen, en dödskalle och en bevingad ängel som håller bibeln i ena handen. I omskriften: "MILES EGO CHRISTI, CHRO DUCE, STERNO TYRANNOS, ✿ PARCERE CHRISTICOLIS, ME DEBELLARE FERROCES / HÆRETICOS SIMUL ET CALCO MEIS PEDIBUS PAPICOLAS, CHRIST9 DUX ME9 , EN ANIMAT."