Gustav II Adolf - Troligtvis till 200-årsminnet av konungens död 1632-1832

4 950 kr

Gustav II Adolf - Troligtvis till 200-årsminnet av konungens död 1632-1832
Ensidig tennmedalj med hänganordning, mycket sällsynt. I omskriften: " 1594 - Gustav Adolf - 1632". Tenn, 72mm, 31.56g, kvalitet 01