Gustav II Adolf uppträder med svenska hären i Tyskland 1630 - Mycket sällsynt - RRR - Ett andra ex känt i KMK

19 500 kr


Gustav II Adolf uppträder med svenska hären i Tyskland 1630 - Mycket sällsynt - RRR - Ett andra ex känt i KMK
Silver, brakteatpräglade åt- respektive frånsidor sammanfogade, i centrum en kopparkärna. Av denna mycket sällsynta brakteatprägling har jag kännedom om ytterligare ett exemplar i Kungliga myntkabinettets samling, 6.25g, 41.5x44mm, Hildebrand 22a, kvalitet 1+/01


Åtsida
Konungens nästan helt framvända lagerkransade bröstbild, vänt åt höger. I omskriften: "+GVSTAVVS ADOLPHVS.D:G:SVEC•GOTH•VAND•REX MAGN:PRINC•FINL.DVX ETH:ET CAREL•ING•D:"


Frånsida
Stående lejon med svärd i ena handen och den andra vilande på bibeln, 1630 under lejonet. Omskrift i tre omgångar:
"DAS AVG GOTTES DES HERRN SEHE MICH AN IN GENADEN DAS ALLES GLUCHLICH MÖG ZV /
SEINER EHR GERATHEN SEIN WORT ERHALTE ER VND STERCKHE MEINE /
HANDT DER EDLE WERTHE FRID GRVNE IM TEVTSCHEN LAND / 1630"