Gustav II Adolf uppträder med svenska hären i Tyskland - Ex samling Crona 1937 - Mycket sällsynt

14 500 kr

Gustav II Adolf uppträder med svenska hären i Tyskland
En historiskt betydelsefull medalj ur en av de största äldre medaljsamlingarna, Ex. Sune Eberhard Crona, som såldes i Amsterdam av Felix Schlessinger 1937, detta objekt med katalognummer 38 (5.95kr), Bronserat tenn, mindre märken, kvalitet 1+/01, 27.3g, 40x48mm, Hildebrand 17, RR


Åtsida
Konungens nästan helt framvända bröstbild, vänd åt höger. I omskriften: "GUST•ADOLPH•D.G.SUEC:GO.W.R"


Frånsida
Stående lejon med svärd och bibeln, krona liggande på marken. I omskriften: "PRIVATA•RELINQUO PUBLICA•DEFENDO"