Gustav II Adolfs död 1632 av Ruprecht Kitzkatz

7 500 kr

Gustav II Adolfs 1632 av Ruprecht Niklas Kitzkatz
En tilltalande silvermedalj som ursprungligen varit buren som hederstecken, kvarvarande spår av hängningen kl 12. Silver, 18g, 40mm, Hildebrand 178a, kvalitet 1+


Åtsida
Konungens nästan helt framvända bröstbild, vänd åt höger. I omskriften: "GUST:ADOLPH9 D:G:SUEC:GOT:VAD:R• M•PRĪC:FIN:DUX•ETHŌ:ET CAREL:ĪGRIÆ•D9"


Frånsida
Strålande Jehova överst med moln, krönt svärd med årtal 1632 i kronringen, mongram RK på marken till höger om svärdsfästet. I omskriften: "✿ STANS ACIE:PVGNANS:VINCENS:MORIENSQVE TRIVMPHAT". Texten översatt lyder ungefär: "Stående i striden, triumferar han kämpande,segrande
och döende"