Gustav II Adolfs död 1632 av Ruprecht Niklas Kitzkatz

12 500 kr

Konungens död 1632 av Ruprecht Niklas Kitzkatz
Ett vackert och tilltalande exemplar med fin originalton och underliggande skimrande präglingsglans. Silver 21.65g, 40.6mm, Hildebrand 178a, kvalitet 1+/01


Åtsida
Konungens nästan helt framvända bröstbild, vänd åt höger omgivet av en ornamenterad ram med ett änglahuvud överst. I omskriften: "GUST:ADOLPH9 D:G:SUEC:GOT:VAD:R• M•PRĪC:FIN:DUX•ETHŌ:ET CAREL:ĪGRIÆ•D9"


Frånsida
Strålande Jehova överst med moln vid sidorna av kronan som innehåller årtalet 1632 i kronringen. Gravörens initial, bokstaven R, på marken till höger om svärdsfästet: I omskriften: "✿ STANS ACIE:PVGNANS:VINCENS:MORIENSQVE TRIVMPHAT"