Gustav II Adolfs död 1632 och begravning 1634 av Friedrich Fechter - Ex. Bonde - Mycket sällsynt

28 000 kr

Gustav II Adolfs död 1632 och begravning 1634 av Friedrich Fechter - Ex. Bonde - Mycket sällsynt
En synnerligen läckert förgyllt silvermedalj infattad i en trinnrand och avsedd att bäras som äreminne. Ett signifikant historiskt tidsdokument. Hildebrand 204, 15.85g, 34.6mm. Medaljen har ingått i släkten Bondes eminenta medaljsamling på Erikícsbergs slott. Detta exemplar såldes på den stora medaljauktionen anordnad av Ulf Nordlind och Künker i Osnabrück 2008, auktion 145, objektsnummer 7082. Kvalitet 1+/01


Åtsida
Konungens högervända bröstbild och i omskriften: "✿GVST: ADOLPH: D:G: SVECO: REX✿"


Frånmsida
Solen strålar över fågel Fenix stående i en brasa med utslagna vingar, på marken gravörens initialer: "FF" och i omskriften: "✿PERIT VT VIVAT✿"