Gustav II Adolfs minne av Christian Wermuth - PRAKTEXEMPLAR

9 000 kr

Gustav II Adolfs minne av Christian Wermuth - PRAKTEXEMPLAR
Ett underbart ocirkulerat exemplar med full röd präglingsglans. Synnerligen sällsynt i denna kvalitet. Kungliga medaljer 347b, Hildebrand 241, 14.62g, 32mm, kvalitet 01/0+


Åtsida
Konungens högervända bröstbild med gravörens initial: "W" i harneskärmens avskärning. I omskriften: "GVSTAVVS• ADOLPH.D.G.S.G.V.REX• / NAT•A•1593•OB•A 1632•6•NOU:•".


Frånsida
Lejon stående med svärd ovanpå en hög av vapen. I omskriften: "GOTTESFVRCHT.V•HELDEN MVTH. IST DER SCHWEDEN EIGNES GVT"