Gustav II Adolfs minne graverad av Arvid Karlsteen 1700 för hans 1:a regentlängd - MYCKET SÄLLSYNT i brons

14 950 kr

Gustav II Adolfs minne graverad av Arvid Karlsteen 1700 - MYCKET SÄLLSYNT i brons
En mycket vacker minnespenning över Gustav II Adolf. Tekniskt ocirkulerad med full sammetsglänsande präglingsglans bevarad, endast med minimalt kabinettsslitage på de högsta partierna och obetydliga hanteringsmärken. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har inte ett enda exemplar i brons noterats under de senaste ca 20 åren, medan det sålts fyra exemplar i silver, varav ett ingick i friherre Bondes samling som såldes 2008 med objektsnummer 7088 (kvalitet fast vz), ett andra exemplar ingick i Sven Svenssons samling och såldes 2017 (SS 9265). Ett exemplar i silver ingick Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937 med objektsnummer 139 (kv. vz). Det här utbjudna bronsexemplaret är det andra (har sålt ett bronsexemplar tidigare) av mig kända enligt ovanstående statistiska källor och torde vara mycket sällsynt. Graverad av Arvid Karlsteen. Kvalitet ca 01, RR, Brons, 51.61g, 52mm. Hildebrand 236, Stenström 115. Ex. Hirsch mynthandel (350:-)Åtsida
Konungens högervända bröstbild, bärande harnesk. Under axeln gravörens initialer: AK. I omskriften: "GVST. ADOLPH. D. G. REX. SVECIAE."


Frånsida
Den strålande solen i centrum och i omskriften: "TOTVM. HAVD. CAPIT. INTEGER. ORBIS." som översatt lyder: "Hela världen rymmer honom inte hel och hållen".