Gustav III, 1/3 Riksdaler 1792 - Kastmynt till konungens begravning - Ett mycket vackert exemplar

7 950 kr

Gustav III, 1/3 Riksdaler 1792 - Kastmynt till konungens begravning
Ett mycket vackert exemplar med med fullt bevarad präglingsglans och underbar skimrande originalpatina. Kvalitet 01, SMB 105, Ex. Kihlberg

x