Gustav III, 1/6 Riksdaler 1783 - Ett vackert tekniskt ocirkulerat exemplar med närmast fullt bevarad präglingsglans

4 950 kr

Gustav III, 1/6 Riksdaler 1783
Ett vackert tekniskt ocirkulerat exemplar med närmast fullt bevarad präglingsglans och endast lätt kabinettsslitage på de högsta partierna. SMB 72, Ex. Kihlberg