Sverige, Gustav III (1771-1792). Hertigen av Östergötland, Fredrik Adolf 1750-1803. Silvermedalj av C. G. Fehrman - SÄLLSYNT!

9 900 kr

Hertigen av Östergötland, Fredrik Adolf - Vacker och sällsynt silvermedalj med anledning av hans död i Montpellier 1803
En vacker silvermedalj utgiven med anledning av hertigens död i  Montpellier, södra Frankrike, den 12 december 1803. Fredrik Adolf var bror till Gustav III, med föräldrarna konung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika av Preussen. Åtsidan visar några spår av "stampskador" dvs stampen har sprickor som avsätts som små åsar på myntet vid präglingen. I övrigt en medalj med full fräshör utan cirkulationsslitage, mindre märken och obetydlig kabinettsslitage på de högsta partierna. Silver, kvalitet 01, Hildebrand sid 308:3, 48.5 mm, 49.32gram. SÄLLSYNT!


ÅTSIDA
Hertigens högervända bild samt omskriften: "FRIDericus ADOLPHus, PRINCEPS SVECiae, DUX OSTROGothiae." som i översättning blir=Fredrik Adolf, prins av Sverige, hertig av
Östergötland. Under hertigens bild gravörens namn "C. FEHRMAN."


FRÅNSIDA
Text på åtta rader: "SOCIO PER QUINA LUSTRA CELSISSIMO MDCCCIII MORTE ADEMTO VENERABunda ET LUGENS ACADemia PICTurae ET SCULPturae STOCKHOLMiensis." som i översättning lyder=Målar- och bildhuggarakademien i Stockholm, i vördnad och sorg, åt sin höge ledamot under 25 år, vilken ryckts bort av döden 1803.