Gustav III - Arméns flottas minnesförening, åtsida av Carl Enhörning, frånsida av Adolf Lindberg - Sällsynt

6 500 kr

Medaljen präglades och utdelades som "medlemsmärke" i brons av Arméns flottas minnesförening. Kapten Johan Lidman var föreningens grundare och intressant nog var Victor Balck (svensk idrotts fader) "märkesman" i denna förening. Medaljen utgavs i brons i tillhörande etui med motagarens namn präglat på locket tillsammans med ett fyrsidigt diplom till dess medlemmar.

Så här kan man läsa i dagstidningar från 1895

"Den 9 December 1894 beslöts att denna kassa hädanefter uteslutande skall främja det frivilliga, minnesgoda och fosterländska arbetet att i hufvudstaden så småningom upprätta, enligt hos följande program, ett Svenskt Marinmuseum".


Ex. Sven Svensson, SNF-auktion 2005
Det här utbjudna exemplaret har tidigare ingått i storsamlaren Sven Svensson samling (SS 10484), vilken såldes på en SNF-auktion den 26/11 2005. Utöver det här utbjudna bronsexemplaret har jag endast kännedom om en ytterligare försäljning. Medaljen torde därför vara mycket sällsynt. Till åtsidan har man fått använda sig av en originalstamp från Gustav III:s tid graverad av Carl Enhörning. Till frånsidan anlitades Adolf Lindberg som graverade en ny stamp åt föreningen. Medaljen präglades vid kungliga myntverket 1894. Brons, 57 mm. 53.8g, kvalitet 01/0


Åtsida
Konungens högervända bild, under bilden gravörens namn: "C•ENHÖRNING" (snarlik Hildebrand 74). I omskriften: "GUSTAVUS III•D•G•REX SVECIAE•"


Frånsida
Text på åtta rader i centrum inom cirkel och omgivet av omskrift som i sin tur är omgiven av pärlkant: " ARMÉNS FLOTTAS MINNESFÖRENINGS MEDLEMSMÄRKE / FÄDERNESLANDET / VÄRNAS / MED GUDS HJELP / OCH / LAND SKALL MED LAG / BYGGAS / TILL / BRÖDRAFOLKENS VÄL"