Gustav III - Åtskilliga helgdagar avskaffas 4 november 1772 - Ex. Bonde - RRR

15 000 kr

Åtskilliga årliga helgdagar avskaffas genom ett kungligt brev den 4 november 1772 av Carl Gustaf Fehrman (1789)
En synnerligen sällsynt medalj som inkommit till mig efter jag genomför min inventering och har tidigare ingått i friherre Bondes samling. Detta exemplar ingick i en stor ospecificerad lot (881) på auktion nr 6, 2010, där det förövrig har ingått andra extrema sällsyntheter. Denna medalj har sålunda undgått mitt inventerande öga och är som sådan extremt sällsynt och för närvarande den enda jag noterat, den finns tex inte medtagen i min bok, Sveriges Kungliga medaljer, men har nu fått tilläggsnumret SKM 37C, Hildebrand 26. Bronserat bly, 24.5g, 42mm, kvalitet 01. RRR


Åtsida
Konungens högervända bild, under bilden gravörens namn: "C•FEHRMAN•". I omskriften: "GUSTAVUS III•D•G•REX SVECIAE•".


Frånsida
Två stående kvinnor (Åkerbruket och Bergshanteringen) fattar varandras händer, gravörens initial: "F" till höger på marklinjen. I texten ovanför: "IN LUCRO QUAE DATUR HORA•" och i avskärningen: "XXIII•FESTA ANNIVERS• / ABROGATA / IV•NOV•MDCCLXXII•". Hela den latinska texten kan översättas till: "Den tid som skänks räknas som vinst. - 23 årliga helgdagar avskaffades den 4 november 1772.".