Gustav III - Borgerskapets priviliegier stadsfästs på riksdagen 1789 - Sällsynt

17 950 kr

Gustav III - Borgerskapets priviliegier stadsfästs på riksdagen 1789
I likhet med de övriga stånden erhöll även borgarståndet den 23 februari vid 1789 års riksdag försäkran på sina privilegier. Sveriges riksdag bestod av fyra stånd (adel, präster, borgare och bönder)  som var och en hade en representant med en röst. Givetvis var det en kraftig orättvisa i förhållandet till hur representationen såg ut där adel och präster stod för en minoretet av befolkningen men fortfarande hade lika stor röstmässig vikt som de betydligt större stånden av borgare och bönder. 1789 var ett skakigt år med franska revolutionen och snart skulle även förändringens vindar blåsa över Sverige med en successivt minskad makt för de besuttna. 1792 mördades Gustav III, 1809 avsätts sonen Gustav IV Adolf i en stadskupp och slutligen 1866 läggs grunden (första steget om än fortfarande väldigt orättvist) till vår moderna demokrati med införandet av tvåkammarriksdagen. Varje medalj som utgivits i vår svenska historia representerar intressanta sociala, ekonomiska, poilitiska eller militära händelser som berättar om den värld där de en gång framställdes. Mitt favorituttryck är att medaljern är tidsmaskiner som tar dig till en svunnen tid och berättar en spännande historia.


Silvermedaljen är graverad av Carl Enhörning och är i ett charmigt hanterat skick, obetydligt kabinettslitage på de högsta partierna men med en hel del hanteringsmärken. Kvalitet god 1+, 66.62g, 57mm, Hildebrand 74. R. Utöver det här utbjudna exemplaret har jag noterat tre andra försäljningar under de senaste ca 20 åren.


Åtsida
Gustav III:s högervänd bild med långt utsläppt hår och gravörens namn under bilden. I omskriften: "GUSTAVUS III D G REX SVECIAE"


Frånsida
Inom en eklövskrans text på fyra rader: "STATORI IURIUM SUORUM REGNI CIVES URBICI MDCCLXXXIX", som översatt lyder: "Rikets borgerskap år 1789 åt honom, som stadfäst dess privilegier".