Gustav III - Den främste medborgaren - "OPTIMO PRINCIPI" - Fred med Ryssland - Ex. Fehrman - Mycket sällsynt - RRR

39 500 kr

Konungens hemkomst från Finland efter avslutad fred med Ryssland i augusti 1790 av Carl Gustaf Fehrman
En extremt sällsynt och historiskt betydelsefull medalj. Denna minnesmedalj överlämnades till konungen den 20 december samma 1790. Präglad på uppdrag av prästerskapet i Lunds stift enligt beslut vid ett kommittésmöte i Lund den 25 och 27 oktober 1790, med anledning av Domprosten Petrus Muncks förslag att uttrycka prästerskapets glädje på detta sätt istället för att skicka en delegation för att gratulera. Silver, 67.8g, 57mm, Hildebrand 91, RRR, kvalitet 1+/01, Ex. samling Fehrman.


Åtsida
Konungens högervända bild, under bilden gravörens namn: "C•G•FEHRMAN•". I omskriften: "GUSTAVUS III•D•G•REX SVECIAE•"


Frånsida
Text på åtta rader ovanför korslagda oliv- och lagerkvistar: "OPT•PRINCIPI / TERRA MARIQUE VICTORI / MAJESTATE REGNI VINDICATA /
PACIS AUCTORI / E BELLO REDUCI / SCAN•ET BLEK• / CLERUS MDCCXC•". Texten översatt lyder: "Åt den främsta medborgare / Som segrat till lands och till sjöss / Med majestätets rike befäst / Fredens upphovsman / Återförd från kriget / Skåne och Blekinge prästerskap / 1790"