Gustav III-Den svenska skärgårdflottans seger över den Ryska i slaget vid Svensksund i juli 1790 - Extremt sällsynt praktmedalj 64mm av Carl Gustaf Fehrman

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Gustav III - Den svenska skärgårdflottans seger över den Ryska i slaget vid Svensksund den 9 och 10  juli 1790 - Extremt sällsynt praktmedalj 64mm av Carl Gustaf Fehrman - RRR

.

Slaget vid Svensksund anses vara Sveriges största marina seger någonsin och var en direkt orsak till att kriget kort därefter avslutades genom fredsfördraget i Värälä. Slaget skedde utanför dagens Kotka vid Finska vikens nordöstra kust mellan 9 och 10 juli 1790, och som blev den sista militära drabbningen under Gustav III:s ryska krig mellan 1788 och 1790. Slaget utkämpades mellan den svenska skärgårdsflottan (officiellt Arméns flotta) och en rysk flotta, vilka nästan helt bestod av galärer, och det blev ett av de sista större sjöslagen där galärer deltog.

Under krigets tredje år försökte den svenska flottan, under befäl av kung Gustav III att anfalla den ryska huvudstaden Sankt Petersburg. Företaget misslyckades och både den svenska linjeflottan och skärgårdsflottan blev instängd i Viborgska viken av ryska örlogseskadrar. Den 3 juli 1790 genomförde den svenska flottan en framgångsrik utbrytning, vilket senare kom att kallas för Viborgska gatloppet, och räddades från att förstöras av den ryska flottan. Ryssarna under prins Karl av Nassau-Siegens ledning jagade efter den svenska skärgårdsflottan, som tog ställning mellan öarna i Svensksund.

Den 9 juli försökte den ryska skärgårdsflottan anfalla och med ett slag förinta den svenska skärgårdsflottan. Ryssarna upplevde stora svårigheter i striderna mot svenskarnas starka ställning, såsom ogynnsamma vindar och utmattade ryska fartygsbesättningar, i kombination med Nassaus högmodiga ledarskap. Slaget slutade med ett katastrofalt nederlag för Ryssland, där ryssarna förlorade en tredjedel av sin flotta, samtidigt som svenskarnas förluster var minimala.


Om medaljen och dess sällsynthet
Ett praktfullt silverexemplar, präglat i en av de största förekommande storlekarna. Medaljens charmiga kvalitet vittnar om att den av den ursprungliga mottagaren vårdats och uppvisats med stolthet genom seklerna. I likhet med det andra av mig kända exemplaret i privat ägo, friherre Bondes exemplar, uppvisar praktmedaljen tydliga tecken på hantering. I mina statistiska efterforskningar kan jag konstatera följande om medaljens förekomst i den privata marknaden. Medaljen saknades helt i storsamlaren Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937, den saknades även helt i Sven Svensson samling som såldes av Hirsch mynthandel 1966 och 1970. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren inte ett enda exemplar noterats. Enligt ovanstående statistiska källor har jag sålunda endast kännedom om två exemplar i privat ägo. RRR, silver, 103.66g, 64mm, kvalitet 1+, Hildebrand 83


Åtsida
Gustav III:S högervända bild, i omskriften: "GUSTAVUS III D G REX SVECIAE". Under bilden gravörens namn: "C G FEHRMAN"


Frånsida
En stående krönt kvinna (Sverige) lutar ena handen på en sköld med tre kronor och den andra vilar på upphängda skeppsstävar på en kolonn. I omskriften texten: "DEBELLATORI HOSTIUM", på skölden som hänger på kolonnen angex datum och årtal för segern: "IX.X IUL. MDCCXC." och i avskärningen texten anges av vem och när medaljen beslutades att utges: "PACE PARTA ORD REGNI IN COMITIIS MDCCXCII. AUGUSTO". Hela texten översatt till svenska lyder: "Åt majestätet, som besegrat fienderna - Rikets samlade ständer år 1792 efter vunnen fred."