Gustav III - Ett diskontkompani erhåller kungligt tillstånd på tolv år 1773 den 26 maj 1773 - MYCKET RAR - RR

13 500 kr

Ett diskontkompani erhåller kungligt tillstånd på tolv år 1773 den 26 maj 1773 - MYCKET RAR - RR
Åtsida av Gustaf Ljungberger, frånsida av Carl Gustaf Fehrman. I min inventering som genomförts i samband med arbetet av Sveriges kungliga medaljer har jag endast noterat två exemplar i brons, dels friherre Bondes exemplar, dels det här utbjudna som ingått i samling Fehrman. Sålunda synnerligen sällsynt, jag sätter en konservativ raritetsbeskrivning om RR, möjligen finns mindre än 5 exemplar i privat ägo...Brons, 39.49g, 42mm, Hildebrand notrerar inte denna i sin förteckning, utan jag tar upp den som Hildebrand 30var. I min bok Kgl 48b, kvalitet ca 01.


Åtsida av Ljungberger
Konungens högervända bild med gravörens namn "LIUNGBERGER" under bilde (som HK 28). I omskriften: "GUSTAVUS III•D•G•REX SVECIAE•"


Frånsida av Fehrman
En fontän med många vattenstrålar. Över en skålformig bassäng ligger två lejon och överst sitter en kvinna med ymnighetshorn i båda händerna. Till vänster över avskärningslinjen, gravörens initial: "F." I omskriften: " UTILITATI   PUBLICAE•" I avskärningen: "COMMODIORES VIAE / PECUNIARIAE / XXVI•MAII MDCCLXXIII•" Som kan översättas till: "Bekvämare sätt att låna pengar, 26 maj 1773"