Gustav III - Gustav Vasas bildstod avtäcks 1774 av Ljungberger - MYCKET SÄLLSYNT - RR

11 950 kr

Konung Gustav Vasas bildstod bekostad av Sveriges ridderskap och adel, statyn avtäckt i Stockholm den 23 juni 1774
Bildstoden är modellerad av Pierre L'Archeveque, en svensk Hovbildhuggare av fransk börd. Bildstoden är gjuten 1770 i brons av överdirektör Gerhard Meijer i Stockholm och uppsattes på sin marmorfot den 13 december 1773 framför riddarhuset. Den formella atäcktningen skedde dock först den 23 juni 1774, vilket var årsdagen av Gustav Erikssons intåg i huvudstaden som fäderneslandets räddare (1523) och av Adolf Fredriks val till Svensk tronföljare (1743). Två dagar senare hälsades stamfaderns bild av konung Gustav Vasa i spetsen för de på Ladugårdsgärdet samlade trupperna med militärisk hedersbevisning. Denna minnespenningen är präglad på uppdrag av ridderskapet och adeln och överlämnades till konungen på dagen för avtäckningen av bildstoden.


Om medaljen och dess sällsynthet - RR
Ett vackert tekniskt ocirkulerat exemplar med mindre märken av hantering och lätt kabinettsslitage. Fullt bevarad präglingsglans med vackert sammetsglänsande lyster. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren endast två försäljningar av silvermedaljen och endast en försäljning av bronsmedaljen noterats. Hur ser det då ut i de tre största medaljsamlingar som sålts i modern tid? Ett exemplar i silver ingick i Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937, nr683. Ett silverexemplar ingick även i Sven Svenssons samling som såldes av Hirsch Mynthandel 1966, nr1000, dock saknades medaljen helt i friherre Bondes samling som såldes åren 2008-2010. Totalt har jag från dessa källor noterat fyra exemplar i silver och endast ett exemplar i brons. Det här utbjudna exemplaret är sålunda det andra noterade bronsexemplaret och som sådant mycket sällsynt. Graverad av Gustaf Ljungberger. Brons. Kvalitet 01, RR, 73.63g, 58mm, Hildebrand 33.


Åtsida
Konungens högervända bröstbild med ombundet hår, i harnesk under den öppna rocken och med Serafimerordens band. Nedanför bilden gravörens namn: "LIUNGBERGER". I omskriften: "GUSTAVUS III. D. G. SVEC. GOTH. VAND. QVE REX", som översatt betyder: "Gustav III, med Guds nåde svears, göters och venders konung"

 

Frånsidan
Gustav Vasas  bildstod omgiven av ett fyrkantigt staket. I omskriften: "GUSTAVO ERICI PATRIAE LIBERTATIS RELIGIONIS VINDICI". På statyns fotställning inom en oval ram bildad av en orm omgiven av lagerqvistar: "GUSTAVO ERICI PATRIAE LIB. RELI, VINDICI EX NOB. CIVE OPT. REGI POST II. S. POS. OR. EQ. MDCCLXXIII" . I avskärningen: "EX NOBILI CIVE OPT. REGI POST II. SEC. POS. ORD. EQU". MDCCLXXIII. Samtliga tre textsegment översatta lyder: "Åt Gustav Eriksson, fosterlandets, frihetens,religionens räddare. -  Åt honom som, född adelsman, blev en god konung, lät riddarståndet efter två sekler resa denna staty 1773".