Gustav III hemkommer till Sverige i augusti 1790 efter kriget i Ryssland och freden i Värälä - Hybrid och EXTREMT SÄLLSYNT - RRR

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Gustav III hemkommer till Sverige i augusti 1790 efter kriget i Ryssland och freden i Värälä


Om medaljen och dess sällsynthet - HYBRID - RRR
En historiskt signifikant medalj utgiven i samband med konungens återkomst från det Ryska kriget och den på följande undertecknade freden i Wärälä. Ett ocirkulerat toppexemplar präglad med härligt hög relief, fullt bevarad underbart skimrande präglingsglans, endast med mindre hanteringsmärken och obetydligt kabinettsslitage. Till denna prägling har man medvetet eller av misstag begagnat sig av åtsidestamp graverad av Gustaf  Ljungberger (Hildebrand 44) och kombinerat den med frånsidestamp av av Carl Gustaf Fehrman. Kvalitet 01/0, 75.19g, 57mm, Hildebrand 44)(91, RRR


Utöver det här utbjudna exemplaret, finns inga försäljningar i brons eller silver noterade för den senaste ca 20-årsperioden av alla de auktionsföretagens försäljningar som är noterade i den stora internationella auktionsdatabasen Coin Archives Pro. Medaljen. Medaljen saknades både i brons och silver, i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 respektive 1970 samt Sune Eberhard Cronas samling som såldes i Amsterdam 1937 av Felix Schlessinger. En viktig och sällsynt medaljtyp som saknats i flera stora och betydelsefulla samlingar. Det här utbjudna exemplaret i brons är det enda av mig kända enligt ovanstående statistiska källor och torde sålunda vara extremt sällsynt.


Slagen av Lunds stifts prästerskap, enligt beslut vid kommitterades sammanträde i Lund den 25 och 27 oktober. 1790, med anledning av domprosten Petrus Muncks förslag att hellre på detta sätt uttrycka prästerskapets glädje än genom att uppsända en lyckönskningsdeputation. Minnespenningen framlämnades till konungen den 20 december.


Åtsida
Konungens högervända bild med håret upsatt med en rosett i nacken samt omskriften: "GUSTAVUS III. D. G. REX SVECIAE." Nedanför bilden gravörens namn: "LJUNGBERGER".  Hela texten översatt lyder: "Gustav III, med Guds nåde Sveriges konung."


Frånsida
Text på åtta rader omslutet av korslagda oliv- och lagerkvistar: "OPT. PRINCIPI TERRA MARIQUE VICTORI MAJESTATE REGNI VINDICATA PACIS AUCTORI E BELLO REDUCI SCAN. ET BLEK. CLERUS MDCCXC." Hela texten översatt lyder: "Prästerskapet i Skåne och Blekinge 1790 åt den gode fursten, som kommit hem från kriget efter att ha segrat till lands och sjöss, försvarat rikets värdighet och grundlagt freden."