Gustav III - Hertig Karls giftermål med Hedvig Elisabeth Charlotta av Holstein-Gottorp i Stockholm den 7 juli 1774 - Ett ocirkulerat toppexemplar av Gustaf Ljungberger

14 950 kr

Gustav III - Hertig Karls giftermål med Hedvig Elisabeth Charlotta av Holstein-Gottorp i Stockholm den 7 juli 1774
Ett ocirkulerat toppexemplar präglad med  fullt bevarad underbart guldskimrande präglingsglans, endast med mindre hanteringsmärken och obetydligt kabinettsslitage. Präglad med spräckta stampar. Brons, 40.22g, 50mm, Hildebrand 34, kvalitet 01/0, Ex. Ulf Nordlinds mynthandel 2005. Graverad av Gustaf Ljungberger


Åtsida
Gustav III:s högervända bröstbild iklädd manteldraperad harnesk, i omskriften: "GUSTAVUS III. D. G. REX SVECIAE.", under bilden gravörens namn: "G. LIUNGBERGER"


Frånsida
Prinsessan Charlotta och hertig Karl stående, med furstliga kronor och mantlar, räckande varandra händerna. I  omskriften: "SVECOR. CUM HOLSATIS CONIUGIUM VI." och i avskärningen texten: "CAROLI FRATRIS ET HEDW. ELIS. CAROL. MDCCLXXIV." Hela texten översatt lyder: Det sjätte äktenskapet mellan svenskar och holsteinare - (Nämligen) mellan (konungens) broder Karl och Hedvig Elisabet Charlotta 1774."