Gustav III - Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademiens antikvariska mötesjetton av Carl Gustaf Fehrman - Ex. Bonde

950 kr

Gustav III - Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademiens antikvariska mötesjetton av Carl Gustaf Fehrman
Denna medalj ingick i den stora ospecificerade loten som såldes av Nordlinds mynthandel 2010 på auktion nr 6, lot 881 och torde därför vara relativt samtida. Ex. Bonde, silver, 12.82g, 35mm, SKM 164 (Sveriges kungliga medaljer av Delzanno), Hildebrand 114, kvalitet 01


Åtsida
Konungen och hans moders motvända bröstbilder. Gravörens initialer under drottningens bild: "C•G•F•". I omskriften: "LUDOVICA ULR•CREATR•GUSTAVUS III•INSTAUR•AC•LIT•HUMANIOR•".


Frånsida
En av solen bestrålad timsten på en fyrkantig fot stående på ett rutat plan. I omskriften: "LUCIS METITUR PROGRESSIBUS•". Den latinska texten kan översättas till: "Den mäter genom ljusets framåtskridande.".