Gustav III - Riddarhuset återställs vid riksdagen 1778 - Av Ljungberger - RRR

19 950 kr

Konung Gustaf II Adolfs riddarhusordning återställes vid riksdagen 1778
Gustaf Adolfs riddarhusordning av den 6 juni 1626 hade blivit upphävd genom riksdagsordningen av den 17 oktober 1723, vilken avskaffade adelns klassindelning och införde omröstning per capita. Denna riksdagsordning ansågs nu vara upphävd genom regeringsformen av den 21 augusti 1772, och Konung Gustav III förklarade redan i kallelsen till 1778 års riksdag, som öppnades den 30 oktober att adeln skulle rätta sig efter 1626 års riddarhusordning. Sålunda återinfördes indelningen i tre klasser: Herreklassen (grevar och friherrar), Riddareklassen (rådspersoner och avkomlingar av dem som innehaft rådsämbete), Svenneklassen (övriga adeln). Åtskilliga ändringar, särskildt med avseende på den fåtaliga andra klassens förstärkande, antogs efter överläggning i konungens närvaro på rikssalen den 3 och 9 november 1778.


Om medaljen och dess sällsynthet - RRR
Ett  ocirkulerat praktexemplar, som taget direkt ur stampen. Fullt bevarad och underbart vackert skimrande präglingsglans. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren endast en enda försäljningar av denna medaljen skett. Den sålda medaljen var i brons och ingick i greve Bondes samling och såldes av Ulf Nordlind 2010 med objektsnummer 442. Medaljen saknades helt i både Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937 och i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 och 1970 av Hirsch Mynthandel. Det här utbjudna exemplaret, i bronserat tenn, är sålunda det andra av mig kända överhuvudtaget i den privata marknaden och enligt ovanstånde statistiska källor. I KMK finns ett exemplar i guld och ett i silver. Medaljen torde sålunda vara extremt rar. Graverad av Gustaf Ljungberger. Bronserat tenn. Kvalitet 01/0, RRR, 49.01g, 61.54mm, Hildebrand 45.


Åtsida
Konungarna Gustaf II Adolfs och Gustaf III:s motvända bröstbilder. Vid nedra kanten: "A. MDCXXVI. ET MDCCLXXVIII". - Under Gustafs bröstkant gravörens initialer: G. L. I omskriften: "PATER EST ET RECTOR UTERQVE". Hela texten lyder översatt: "Båda är en fader och en styresman - Åren 1626 och 1778".


Frånsida
Inom en lagerkrans texten på sju rader: "GUSTAVO III. OPTIMO REGI ORDO EQVESTER OB REDDITUM SIBI PRISTINA CUM FORMA PRISTINUM DECUS A. MDCCLXXVIII", som översatt betyder: "Åt Gustav, den gode konungen, från Riddarståndet med anledning av att det jämte sin forna ordning återfått sitt forna anseende. - År 1778".