Gustav III som kronprins, blir kansler för Uppsala universitet 1764 - Extremt sällsynt, av Gustaf Ljungberger

25 000 kr

Gustav III som kronprins, blir kansler för Uppsala universitet 1764 - Extremt sällsynt, av Gustaf Ljungberger


Om medaljen och dess sällsynthet
Ett praktfullt silverexemplar i vackert skick, endast mindre märken av hantering.  Medaljen saknades helt i storsamlaren friherre Bondes samling samt i den del av Sven Svensson samling som såldes av Hirsch mynthandel 1966 och 1970. Utöver det här utbjudna exemplaret har jag endast kännedom om ett dåligt exemplar (Schön=1) som ingick i storsamlaren Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937, med objektsnummer 665.  I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren inte ett enda exemplar noterats. Enligt ovanstående statistiska källor har jag sålunda endast kännedom om två exemplar i privat ägo. RR, silver, 61.35g, 52mm, kvalitet 1+/01, Hildebrand 6a, graverad av Gustaf Ljungberger.


Åtsida
Kronprins Gustavs högervända bröstbild samt omskriften:GUSTAVUS PRINCEPS HAER REGNI SVEC". Under bilden gravörens initialer "GL". Texten översatt lyder: "Gustav, Sveriges rikes arvprins".


Frånsida
Gustavianum i Uppsala, ovanför texten: "TUA SIM TUA DICAR OPRTTET" och under bilden i avskärningen texten: "CANCELLARIO SUO SERENIS ACADEMIA UPSAL A. MDCCLXIV." Texten översatt lyder: "Det är tillbörligt att jag är din och att jag kallas din kansler för Uppsala universitet 1764"