Gustav III - Statskuppen och nya regeringsformen 1772 av Schwendimann - MYCKET SÄLLSYNT - RR

19 950 kr

Gustav III hade satt allt på ett kort, om statskuppen skulle misslyckas, som moderns Lovisa Ulrikas av 1756, skulle konungen kanske blivit avsatt, ja tom avrättad. Men med tur och skicklighet genomfördes den oblodiga statskuppen och kungamakten återställdas och de käbblande politiska partierna, Hattar och Mössor förpassades från makten till åskådarbänken. Efter konungens statskupp lägger han fram sin nya regeringsform för Rikets Ständer, vilka utan att ens ha läst igenom den antar den utan invändningar i rikssalen den 21 augusti 1772. Konungen öppnade plenisammanträdet med ett tal, vars stränga allvar och sanning gjorde all motsägelse omöjlig. Därefter upplästes den nya, i huvudsaklig överensstämmelse med grundlagen före år 1680, av konungen uppsatta regeringsformen. Denna antogs enhälligt. I den nya regeringsformen återtog GIII makten och ständernas makt minskade kraftigt till en mer rådgivande roll. I och med statskuppen och den nya regeringsformen hade Sverige ånyo fått en enväldig konung. 


Om medaljen och dess sällsynthet - Hybrid - RR
Ett tilltalande exemplar med lyster av en historiskt signifikant praktfull medalj utgiven med anledningen av konungens statskupp och nya regeringsform 1772.  I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren endast ett tennexemplar, två bronsexemplar och ett silverexemplar noterats. Det här utbjudna exemplaret stammar från en gammal Schweizisk adelsfamilj och kommit ut på marknaden för första gången under 2021. Medaljen saknades helt i greve Bondes samling och saknades även i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 och 1970 av Hirsch Mynthandel. Ett silverexemplar ingick i Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937 med objektsnummer 670, kvalitet 01. Medaljen är en hybrid där båda frånsidorna av Hildebrand 23 och 24 har sammanpräglats till en ny medalj. Det här utbjudna tennexemplar är sålunda det andra av mig kända i den privata marknaden, enligt ovanstånde statistiska källor. Medaljen torde sålunda vara extremt sällsynt. Graverad av Kaspar Josef Schwendimann. Kvalitet 1+/01, RR, 101.67g, 64.38mm. Hildebrand 24a.


Åtsida (Frånsida av Hildebrand 23)
Konungen stående i antik dräkt med strålkrona på huvudet, fattar styret på ett redlöst skepp, som med bruten mast dyker ned i de upprörda vågorna. Med vänstra handen pekar han mot gud (sin allsmäktige fader) symboliserandes av treenighetens symbol, en triangel med öga omgivet av strålar som bryter sig fram ur molnen. Skeppets flagga för Sveriges tre kronor. På avstảnd resa sig höga, stela klippor ur bränningarna. I avskärningen: "SVECIA SERVATA" som rakt och rättframt förtäljer konungens budskap, nämligen: "Sverige är räddat".


Frånsida (Frånsida av Hildebrand 24)
Text på 13 rader: "GVSTAVO REGI IVSTO PIO FEL. FACTIONIBVS PILEI ET PETASI ABSQ. CAEDE PRVDENTIA SOLA DELETIS ANARCHIA SVBLATA HONORIBVS MILITARI VIRTVTI AVITISQ. LEGIBVS RESTITVTIS CONCORDIA ORDINVM DIE XXI AVG. MDCCLXXII COMM. CONSENSV FIRMATA SVECIA RENASCENS OPTIMO PRINCIPI", som översatt lyder: "Till Gustav, den rättrådige, milde och lycklige konungen. Sedan hatt- och mösspartierna avskaffats utan blodsutgjutelse och enbart genom klokhet, och sedan anarkien upphävts och den militära tapperheten och förfädernas lagar åter kommit till heder, och sedan endräkten mellan stånden bekräftats genom ett enhälligt beslut, (ägnade) det nyfödda Sverige (denna medalj) åt sin gode furste". Under texten en stjärna.