Gustav III:s död i Stockholm den 29 mars och begravning i Riddarholmskyrkan den 14 maj 1792 av Carl Gustaf Fehrman - Präglad i tenn Extremt sällsynt - RR

12 500 kr

Gustav III:s död i Stockholm den 29 mars och begravning i Riddarholmskyrkan den 14 maj 1792 av Carl Gustaf Fehrman - Präglad i tenn Extremt sällsynt - RR
Kvalitet 01, mindre märken, HK 93, 47.3g, 57mm, Detta exemplar i tenn som härstammar från Myntkompaniets auktion 23 är det enda som jag noterat under de senaste ca 20 åren.


Åtsida
Konungens högervända bild, under bilden gravörens namn: "C•G•FEHRMAN•". I omskriften: "GUSTAVUS III D•G•REX•SVECIAE•!.


Frånsida
Herkules gestalt stiger mot skyn mellan stjärnor och rökmoln ur ett brinnande bål. I omskriften: "MAIORQVE   VIDERI COEPIT•" och i avskärningen: "XXIX MART• / MDCCXCII•"