Gustav III:s död och begravning 1792 - Ett ocirkulerat toppexemplar av Stierle

19 900 kr

Gustav III:s död den 29 mars och begravning i Riddarholmskyrkan den 14 maj 1792
Ett ocirkulerat toppexemplar med underbar originalpatina med blåskimrande präglingsglans. Ett exemplar för finsmakaren. Kvalitet 01/0, Hildebrand 96. silver, 36.30g, 44mm. Graverad av Johann Gottfried Stierle.


På åtsidan:
Konungens vänstervända bröstbild, med långt ombundet hår, rock med en näsduk knuten om armen, ordensband och Svarta örns ordens kraschan på bröstet. I omskriften: "GUSTAVUS III REX SUECIAE PARRICIDIO PEREMTUS." och i avskärningen gravörens namn: "STIERLE. FECIT." Omskriften översatt lyder: "Gustav III, Sveriges konung, högförrädiskt bragt om livet."


Frånsida
En Kvinna (Sverige), med tornkrona och iklädd hermelinfodrad mantel, sitter med trekrönta skölden vid sidan, stödjande armen på en med cypressrankor behängd gravurna. Kvinnan vändder sig med avsky bort från en på marken liggande pistol jemte en mask med slingrande ormar. I omskriften: "LUGET ET HORRET" och i avskärningen: "D. XXIX MART. MDCCXCII". Hela texten översatt lyder: "Hon sörjer i skräck - Den 29 mars 1792."