Gustav III:s kröning den 29 maj 1772 - Ett ocirkulerat toppexemplar av Gustaf Ljungberger

29 500 kr

Gustav III:s kröning den 29 maj 1772
Ett ocirkulerat toppexemplar med fullt bevarad underbart skimrande präglingsglans, endast med mindre hanteringsmärken och obetydligt kabinettsslitage. Ett pampigt exemplar av Gustav III:s kröningsmedalj utdelad i samband med konungens kröning i Stockholms Storkyrka 29 maj 1772. Graverad av Gustaf Ljungberger. Hildebrand 15. Kvalitet 01/0, brons, 72.72g, 56mm, Ex. Ahlströms myntauktioner 2004:69:1298

ÅTSIDA
Konungens krönta bröstbild med utslaget hår, bärande kröningsdräkt med de fyra ordenskedjorna. I Omskriften "GUSTAVUS III. D. G. REX SVECIAE.". Nedaför bilden gravörens namn "LIUNGBERGER".


FRÅNSIDA
Konungen till häst i full kröningsdräkt bärande krona och spira. I omskriften "PATRIAE CURA SALUSQVE TUA". I avskärningen nedtill texten på tre rader "CORONAT. HOLMIAE / D. XXIX MAII /MDCCCLXXII." Texten i översättning: "Ditt fosterlands omsorg och välfärd - Krönt i Stockholm den 29 maj 1772."