Gustav III:s stadsvälvning den 19 augusti 1772 av Carl Gustaf Fehrman - Mycket sällsynt RR

24 500 kr


Konungens stadsvälvning den 19 augusti 1772
Silver, 64.6g, 56mm, graverad av Carl Gustaf Fehrman, Hildebrand 19, kvalitet 1+, lätt rengjord och något ojämn ton. Obetydligt plantsfel på frånsidan. Mycket sällsynt. RR.


Åtsida
Konungens högervända bild, gravörens namn "C•G•FEHRMAN•" under bilden. I omskriften: "GUSTAVUS III D•G•REX SVECIAE•"


Frånsida
Segergudinnan räcker fram en eklövskrans i den högra handen och en palmkvist i den vänstra. Gravörens namn "C• FEHRMAN•" ovanför avskärningslinjen till vänster. Vid sidorna av segergudinnan texten: "MAXIMA  INCRUENTA•" och i avskärningen: "OB CIVES SERVATOS / XIX AUG• / MDCCLXXII•" Hela texten översatt lyder: "Den största segern är vunnen utan blodsutgjutelse - Med anledning av medborgarnas räddning den 19 augusti 1772."