Gustav III:s stadsvälvning den 19 augusti 1772 av Carl Gustaf Fehrman - Mycket sällsynt RR

24 500 kr


Konungens stadsvälvning den 19 augusti 1772
Silver, 64.6g, 56mm, graverad av Carl Gustaf Fehrman, SKM 26a (sveriges kungliga medaljer av Delzanno 2024), Hildebrand 19, kvalitet 1+, lätt rengjord och något ojämn ton. Obetydligt plantsfel på frånsidan. Mycket sällsynt. RR. Endast 6 auktionsförsäljningar noterade i min inventering som sträcer sig tillbaks till slutet av 1800-talet.


Åtsida
Konungens högervända bild, gravörens namn "C•G•FEHRMAN•" under bilden. I omskriften: "GUSTAVUS III D•G•REX SVECIAE•"


Frånsida
Segergudinnan räcker fram en eklövskrans i den högra handen och en palmkvist i den vänstra. Gravörens namn "C• FEHRMAN•" ovanför avskärningslinjen till vänster. Vid sidorna av segergudinnan texten: "MAXIMA  INCRUENTA•" och i avskärningen: "OB CIVES SERVATOS / XIX AUG• / MDCCLXXII•" Hela texten översatt lyder: "Den största segern är vunnen utan blodsutgjutelse - Med anledning av medborgarnas räddning den 19 augusti 1772."