Gustav IV Adolf, 1/3 Riksdaler 1798 - Ett vackert och sällsynt typmynt med nästan full präglingsglans - Ex. Kihlberg

14 950 kr

Gustav IV Adolf, 1/3 Riksdaler 1798
Ett vackert och sällsynt typmynt med nästan full präglingsglans och endast obetydligt kabinettsslitage på de högsta punkterna. Ett ovanligt välbevarat exemplar av detta sällsynta typmynt med porträttyp 2, SMB 34, kvalitet ca 01. Ex. Kihlberg

x