Gustav IV Adolf - 1/4 Skilling 1802 - Ett underbart och ovanligt välpräglat rött ocirkulerat exemplar

2 500 kr

Gustav IV Adolf - 1/4 Skilling 1802 - Ett underbart och ovanligt välpräglat rött ocirkulerat exemplar
Dessa mynt är notoriskt delvis svagt utpräglade och det är mycket sällan man ser ett mynt som är fullt utpräglat i alla detaljer som båda pilfjädrarna, kungakronan, de tre små sveakronorna, pilkropparna, pilspetsarna och monogrammet. Det är helt klart ett mynt som präglats optimalt med helt nya stampar. På ytorna ser man de så kallade "tumlingsmärkena", dvs märkena efter tumlingsprocessen av myntämnena innan präglingen. Det är endast några små fläckar på frånsidaan som gör att jag inte kallar det här myntet för ett lyxexemplar...Kvalitet 01/0, fullt utpräglad och närmast perfekt centrerad med pärlringen längs kanterna härligt svulstiga. SMB 86