Gustav IV Adolf - 1/4 Skilling riksgälds 1799 - Ett vackert, välpräglat chokladbrunt exemplar

1 250 kr

Gustav IV Adolf - 1/4 Skilling riksgälds 1799 - Ett vackert, välpräglat chokladbrunt exemplar
Kvalitet 1+/01+, mycket sällan förekommande i denna läckra kvalitet, SMB 107