Gustav IV Adolf anträder till riksstyrelsen den 1 november 1796 av Fehramn och Enhörning - Extremt sällsynt i brons - Praktexemplar

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Gustav IV Adolf anträder på sin myndighetsdag till riksstyrelsen den 1 november 1796
I Gustav III:s ursprungliga testamente daterat den 19 maj 1780 bestämdes sonens myndighetsålder till 21 år; men i tillägget från den 1 juni 1789 förordnades att han redan den 1 november 1796, då han fyllt 18 år, skulle själv mottaga regeringen. Tillträdesakten ägde rum på rikssalen. Sedan konungen själf förklarat sig myndig, redogjorde hertig Karl för sin förmyndare-regering och mottog konungens kvittobrev. Konungen gav sin försäkran, varefter hertigen till honom överlämnade regalierna. Akten avslutades med tal och bön av ordensbiskopen Johan Gustaf Flodin i Storkyrkan. Följande dag undertecknade konungen inför en tillkallad samling bestående av rikets herrar och högre embetsmän så väl sin konungaförsäkran, som förenings- och säkerhetsakten av den 21 februari och den 2 april 1789.


Om medaljen och dess sällsynthet - RR
Ett ocirkulerat praktexemplar med fullt bevarad underbart skimrande präglingsglans, endast med mindre hanteringsmärken och obetydligt kabinettsslitage. En medalj i underbar relief och utseende som är svårslaget. Åtsidan graverad av Carl Gustaf Fehrman och frånsidab av Carl Enhörning. Kvalitet 01/0, 72.45g, 57mm, Hildebrand 10, RR. Slagen av Brukssocietén 1796.


Inga försäljningar i brons finns noterade för den senaste ca 20-årsperioden av alla de auktionsföretagens försäljningar som är noterade i den stora internationella auktionsdatabasen Coin Archives Pro. Medaljen i brons saknades även i friherre Bondes samling, den saknades även i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 respektive 1970 samt Sune Eberhard Cronas samling som såldes i Amsterdam 1937 av Felix Schlessinger.  Denna viktiga medaljtyp har dock ingått i silver i samtliga tre föregående stora och betydelsefulla samlingar, vilket vittnar om dess betydelse för det historiska kabinettet. Det här utbjudna exemplaret i brons är sålunda det enda av mig kända enligt ovanstående statistiska källor och torde sålunda vara extremt sällsynt.


Åtsida
Konungens högervända bröstbild med det långa håret uppbundet med en rosett i nacken. I omskriften: "GUSTAVUS IV ADOLPHUS D. G. REX SVECIAE." Under bilden gravörens namn: "C. G. FEHRMAN.". Omskriften översatt lyder: "Gustav Adolf IV, med Guds nåde Sveriges konung."


Frånsida
I en öppen smedja står en smed sysselsatt att under hammaren uträcka en järnstång; hans dräng står vid stämbordsstången. Vidare ses maskinhus och malmtunnor på sina kedjor, trappor och stegar, gruvöppningar i berget; i förgrunden ett kolfat på sin kärra, en järnraka m. m. I omskriften: "NEC JAM LABOR ISTE GRAVABIT" och i avskärningen texten: "PRINCIPI SCEPT. CAPESS. OFFICIN. FERR. POSSESS. I. NOV. MDCCXCVI" och på avskärningslinjem gravörens namn: "C. ENHÖRNING.". Hela texten översatt lyder: "Detta arbete skall inte längre bli tungt (för mig) - Ägarna till järnbruken (=Brukssocietén) till fursten, när han mottog spiran 1796".