Gustav IV Adolf Kungliga - musikaliska akademiens belöningsmedalj i brons av Carl Gustaf Fehrman (1797) - Mycket sällsynt i brons

3 500 kr

Gustav IV Adolf
Kungliga musikaliska akademiens belöningsmedalj i brons av Carl Gustaf Fehrman (1797)
Silver, 12.13g, 33mm, Kungliga medaljer 466c, Hildebrand 38, kvalitet 01, Mycket sällsynt i brons


Åtsida
En femsträngad lyra med en kantig sångbotten. I omskriften: "TIL UPMUNTRAN•"


Frånsida
Text på fem rader: "FÖR / KONGL•SVENSKA / MUSICALISKA / ACADEMIENS / ELEVE•"